Stallet

 
 


 

På platsen för denna flygel fanns tidigare ett stall för ridhästar och hästar för åkvagnar. Byggnaden är troligtvis uppförd någon gång under senare hälften av 1800 talet och således betydligt yngre än huvudbyggnaden och övriga flyglar som stod klara 1759. Huset är uppfört med en stomme av liggande timmer som till slutet av 1940-talet eller början av 1950-talet i likhet med övriga flyglar hade en vitkalkad spritputsad fasad. Huset byggdes för att vara bostad till brukets brukspatron eller disponent under den tid då bruk och herrgård hade gemensam ägare.

Under åren 1895 - 1900 bodde här brukspatron Elias Svedberg som lät uppföra den stora stenladugården som blev färdig 1897. Samtidigt stod han för uppförandet av Karmansbo hytta vid Köpings hamn. Elias Svedberg var far till The Svedberg som blev Nobelpristagare i kemi 1926.

Tillbaka