BLÅSMASKINEN

 
  Den nya färskningsmetoden där Lancashirehärden ersatte den s.k. Tyskhärden, krävde mer luft i processen. Både lancashirehärden och blåsmaskinen var konstruktioner gjorda i England. Blåsmaskinerna i Karmansbo är av typen Bagges blåsmaskin. Principen kan närmast liknas vid en cykelpump.
 
 
 

Båda maskinerna drevs av den vattenturbin som fortfarande står framför maskinerna. Turbinen är en Francisturbin på 50 Hk. En Francis dubbelturbin drev  valsverket.
 

 
 

TILLBAKA