LANCASHIREHÄRD

 
 

Processen att omvandla tackjärn till smidbart järn kallas färskning. Härdens 1200-gradiga värme, som alstras av den genom de sk. formorna inpressade luften och träkolen, smälter tackjärnet. Syret i luften och den inblandade slaggen reducerar kolhalten ( liksom även kisel och mangan ) till mindre än 0,1 %. Metoden som infördes från England ( Lancashire ) , dominerade järntillverkningen under tiden 1850-1890 då den ersattes av götstålsprocesserna.


 

Det tog omkring en timma att arbeta fram en smälta på 150-165 Kg. Till detta åtgick förutom tackjärn även ca 400 liter träkol.
Smederna arbetade i 6-timmars skift, två skiftlag vid varje härd, ett skiftlag utgjordes av smältsmeden och hans dräng. Skiftlagen gjorde varannan smälta.

 

TILLBAKA