KARMANSBO MASUGN I KÖPING
 

 
 

Elias Svedberg gift med Augusta Alstermark var under tiden ( 1895-1900) chef för Karmansbo bruk. De hade en son Teodor känd som The Svedberg.  

Under sin tid som chef för Karmansbo bruk påbörjade Elias Svedberg att bygga Karmansbo Hytta i Köping. Masugnen - något oegentligt kallad Karmansbo hytta - och som påblåstes den 17 aug 1897, var den största och modernaste i vårt land. Höjden från ställbotten till kranshällarna uppgick till 17,8 meter och bukdiametern till c:a 3 meter. Hyttans anläggningskostnad uppgick till mer än 250 000 kr. 

I maskinrummet fanns tre ångmaskiner på tillsammans 130 hästkrafter, den största 75 hkr för blåsmaskinen, den mindre 45 hkr för spel och pumpar och den minsta 10 hkr drev elgeneratorn för belysningen, som utgjordes av ett 70-tal glödlampor inne i byggnaden och fyra stora båglampor utanför.  

Rostugnen var konstruerad av E. Westman och har åtta uttag. Malmen rostas i två timmar, innan den kan användas till smältning.

85-90 gånger per dygn fylls masugnen på med 145kg malm från Fickgruvan, 50 kg malm från Oaxen eller Larsbo, 135 kg från Långgruvan, 90 kg från malm från Stripa, 45 kg från Riddarhyttan 10 kg hårdslagg, 17 kg glödspån och 15 hl kol. Det går alltså åt mycket stora kvantiteter  av både malm och kol.

Årsproduktionen kom under den första tioårsperioden att variera mellan 8 000 och 15 000 ton. Direkt var 40-60 man engagerade i driften, indirekt betydligt flera.