Typiska kolarkojor där kolaren under vårvintern fick var bosatt minst 
tre veckor passande sina milor dygnet runt.
Foto K A Ahl

Tillbaka