En smedlägenhet i långa raden

 
 

I byggnaden som kallas långa raden har en lägenhet bevarats i sitt ursprungliga skick. I den finns en del bohag efter den gamle och legendariske mästersmeden Gustav Melin och hans hustru Ida. Gustav och hans familj bodde som nygifta, i den år 1965 nedbrända träbyggnaden Fiskargränd  men flyttade så småningom in i en Villa, Backgården, byggd av sonen Oscar. Material till villan fick Oscar bl.a. genom att dyka efter timmer som sjunkit i Hedstömmen under flottningen till sågen, s.k. dykare.