MUMBLINGSHAMMAREN
 

 
 

Under den 7 ton tunga hammaren bearbetades smältan till ämnen. De tunga hammarslagen pressade ut slaggen vilket var viktigt för bästa kvalitet. Under hammaren formades ett ämne i ett format lämpligt för utvalsning i valsverket. Innan valsverket installerats smiddes råskenorna ut under räckhammaren. 

Hammaren betjänades av  hopslagaren och uppassaren samt dambordsryckaren som genom att ändra vattentillförseln reglerade slaghastigheten.
 

TILLBAKA