RÄCKHAMMAREN
 

 
 

Under den snabbslående hammaren smiddes eller räcktes det färskade järnet ut till stångjärn. Det krävdes stor yrkesskicklighet av smeden att säkert smida till önskad dimension. Räckhammarsmidet var ett hantverk som på 1870-talet kom att ersättes av valsning.
Medan räckarsmeden på fri hand räckte ut råstången fick en yngre lärling med mäthakarna kontrollera att uträckningen gjordes till rätt mått.
 

 

TILLBAKA