Att hugga kolved utan maskinella hjälpmedel och i djup snö krävde sin man  
Foto K A Ahl

Tillbaka