VALSVERKET

 
 

Den tekniska nydaningen som ägde rum i Karmansbo under 1870-talet innebar framför allt installerandet av ett valsverk ett duoverk med tre s.k. valsstolar. En utgjorde grovvalsverk och en för råskenor och en för rundjärn. Universalvalsverket (av typ Zweigberg, Morgårdshammar) tillkom 1873. I universalvalsverket valsades profiler med krav på noggranna dimensioner. Värmning av valsämnen gjordes i en stenkolseldad vällugn tillverkad 1877 av Köpings Mekaniska Verkstad. Valsverket kom från den nedlagda smedjan i Finnåker.
 


 

Det uppvärmda ämnet förs in i det största valsmellanrummet i den första valsstolen

Råskenans  dimension minskar gradvis genom att den körs genom mindre och mindre valsmellanrum

Slutprodukten blev en råskena med dimensionerna 3" x 5/8" som om köparen så önskade klipptes ned i 35 cm bitar. 

 

TILLBAKA