INFORMATION
Startsida
Smedjan
Öppettider smedja
och smedlägenhet

Historik
Järnframställning

Karmansbo marknad
Järnets dag

Kulturdagarna

Lucia

Vad har hänt ?
Tips och länkar

FÖRUTSÄTTNINGAR 
FÖR JÄRNPRODUKTION
Vattenkraft
Skogen och  kolet

Malm  tackjärn

Kunskap

Maskinutrustning
och processen

Stämpling
Marknad
Återträff

BILDER
Herrgården

Smedbostäder

Smedjan

Sågen 

KARMANSBO 
Något om djurlivet

Tidningsnotiser
Konst och dikt


Avsikten med min hemsida
Karmansbo är att berätta
om den gamla smedjan,
gångna tider och i någon
mån vad som nu händer
här i bygden.

Gunnar Ahl