KARMANSBO
är bruksorten i Hedströmsdalen, med en Lancashiresmedja som är ett kulturarv  med traditioner från slutet av 1500-talet. Smedjan var i drift till 1958 och den gamla utrustningen fungerar ännu idag och demonstreras vid JÄRNETS DAG eller i samband  med bokade visningar, företags "kickoff" och liknande aktiviteter.